intervencie logo big

Vedecká iniciatíva zameraná na výskum, vývoj a implementáciu nízkoprahových digitálnych psychologických intervencií pre duševné zdravie obyvateľov Slovenska