Referencie

Považujeme za dôležité iniciovať a prispieť k celospoločenskej diskusii o stave duševného zdravia na Slovensku. Sme presvedčení, že súčasný systém poskytovania starostlivosti o duševné zdravie potrebuje transformáciu smerom k užívateľom jeho služieb, v neposlednom rade ale tiež smerom k poskytovateľom týchto služieb.