O nás

Našim cieľom je vývoj, výskum a implementácia všeobecne prístupných digitálnych psychologických intervencií a preventívnych programov pre duševné zdravie, založených na dôkazoch z vedeckého výskumu

martin (4)

Martin Polák, MSc

Psychológ a kognitívno-behaviorálny terapeut vo výcviku. Vedecky skúma nové nové formy kognitívno-behaviorálnej terapie ako sú Expozičná terapia vo virtuálnej realite a kognitívno-behaviorálna terapia prostredníctvom internetu (Universität Graz, Rakúsko); člen European Society for Research on Internet Interventions a Society for Virtual Reality Therapy