Publikácie

Digitálne intervencie pre duševné zdravie sú založené na metódach, ktorých efektivita je podložená dôkazmi z vedeckého výskumu. Zároveň predstavujú efektívny spôsob implementácie týchto intervencií v online priestore.

Publikácie

  • Polak, M., Tanzer, N.K., Bauernhofer, K., & Andersson, G. (2021). Disorder-specific internet-based cognitive-behavioral therapy in treating panic disorder, comorbid symptoms and improving quality of life: A meta-analytic evaluation of randomized controlled trials. Internet Interventions, 24, 1-18.
    https://doi.org/10.1016/j.invent.2021.100364
  • Polak, M., Tanzer, N., & Carlbring, P. (2022). PROTOCOL: Effects of virtual reality exposure therapy versus in vivo exposure in treating social anxiety disorder in adults: A systematic review and meta-analysis. Campbell Systematic Reviews, 18(3), e1259. https://doi.org/10.1002/cl2.1259
  • Polak, M., Tanzer, N., & Carlbring, P. (submitted). Effects of virtual reality exposure therapy versus in vivo exposure in treating social anxiety disorder in adults: A systematic review and meta-analysis. Campbell Systematic Reviews
  • Polak, M. & Tanzer, N. (2021). Internet-based cognitive-behavioral treatments for obsessive-compulsive disorder: A systematic review and meta-analysis. PROSPERO 2021 CRD42021252622 Available from: https://www.crd.york.ac.uk/prospero/display_record.php?ID=CRD42021252622
  • Polak, M. & Tanzer, N. (revised and resubmitted). Internet-based cognitive-behavioral treatments for obsessive-compulsive disorder: A systematic review and meta-analysis. Clinical Psychology & Psychotherapy
  • Polák, M., Páleníková, V., Šlepecký, M., & Jandová, K. (2022). Diagnostické a terapeutické postupy s nižšou mierou intenzity terapeutického kontaktu (Psychologická liečba v druhom stupni starostlivosti). Dostupné na: https://www.standardnepostupy.sk/standardy-klinicka-psychologia-pre-dospelych/